Chào các bạn đến với Stylist Young :* :v

sTylisT yOUng

----------      <3 <3    èn nhô a xê ô :* :* <3 ;tim pự :)))  ^^ .

các bạn đang đến với thế giới độc , đẹp và lạ .... chúng tôi đây là những gương mặt sáng giá , những tài năng đang trên đà phát triển , làm đất nước trỗi dậy .... "

- mEm bờ gờm những en trồ-(angel- nhưng~ thiên thần ) : 

+ thÀnh aNa.... : anh chủ - có niềm đam mê gái gú ... 1 sự puồn nhẹ .... :v :v 

+ tUyỀn qÈ...  : thằng ăn bám - hơi điên loạn trong mọi lĩnh vực .... :v :v 

+ nkõ KOn...  :  pÉ đEn...-  Hơi vô duyên trog mọi trường hợp...  :P  :P (côn gát : 1 đứa trõe hồn nhiên , ngây thơ , nóng bõng ... :* :* và vô cùng đáng iêu ..... hí hí ... 0

+ Su mInKoi...   : sU c0iii``` ...-   mụ phù thủy mít ướt...  :P   :P

sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không đó chính là nhờ công học tập của các em " - trích HCM 

 

 

 

Hôm nay stylist sẽ có 2 pn ẹp troai tham gia đá póng cho lớp...:v   :v

Tuy là trận đầu tiên nhưng cũng rất qan trọng...

Các pn hãy cổ vũ cho pọn mình nhé...:v   :v

Cảm ơn các pn rất nhìu...:v   :v   :*